Energikartläggning och Energieffektivisering

Energieffektivisering

Vi utvärderar era fastigheter och ger kostnadseffektiva förslag anpassade till er verksamhet och ny teknik. En byggnads energianvändning kan variera kraftigt beroende på årstider, injusteringar, husets isolering och en rad andra faktorer. Erfarenheten säger att det ofta finns en hel del vi kan göra föra att minska er energiförbrukning i mer eller mindre samtliga typer av byggnader.

Med hjälp av vår energianalys erbjuder vi en omfattande och fördjupad genomgång som skapar möjligheter till ett hälsosammare inomhusklimat, lägre energiförbrukning och sänkta driftskostnader. Vi hjälper även till att upprätta energi- och underhållsplan för att mer långsiktigt kunna planera sina investeringar samt besparingar. 

Vi arbetar efter vår struktur som vi kallar 5E som gör det tydligt för ägarna att uppnå målen och vi är med i hela förloppet.

1. Energikartläggning

Energikartläggning är en mycket viktig faktor i arbetet för att få en tydlig bild av vilken förbrukning som föreligger och vilka områden man ska angripa för att minska energiförbrukningen

2. Energianalys

Energianalysen beräknar vi de olika möjligheterna för att få fram den mest lönsamma åtgärderna payoff och LCC kalkyler för att enklare vikta vilka åtgärder som ska bedömmas och utföras

3. Energiprojektering

Vi åtar oss att hjälpa våra kunder under hela projektet därför är det en självklarhet att vi är med i offertintaget av de delar man bedömt som effektiva och lönsamma. Vi projekterar även hela planeringen för åtgärderna.

4. Energioptimering

Energioptimeringen handlar främst av att man ska se till att varje system uppfyller de krav som ställts samt att de fungerar optimalt mot de andra system som påverkar helheten av byggnaden.

5. Energivisualisering

Energivisualisering är effektivt för att skapa en större förståelse och ger ofta ytterligare besparing då man på ett enkelt sätt ser vad som händer vid olika händelser.

Energideklaration

Vi är certifierade kvalificerad för komplexa byggnader vilket innebär att vi får utföra energideklarationer för samtliga byggnader, vi har bred kunskap inom energibesparingar vilket gör oss till en lönsam partner. 

Termografering med värmekamera

Med hjälp av värmekameran och våra rapporter blir det lätt att åtgärda de energibrister som finns i era lokaler. Vi har hjälpt många kunder hitta onödiga läckage med hjälp av våra verktyg. Vi utför även många elbesiktningar där vi snabbt konstaterar felbelastningar och delar i elskåp som håller för höga temperaturer, allt sker utan vidrörning vilket är snabbt och effektivt, störningen av driften kan ske när det är optimalt. Vissa försäkringsbolag sänker även avgifterna om termograferingsbesiktning utförs varje år. 

Energiinventering

Vårt samarbete burkar alltid starta med en energiinventering och beräkningar av fastighetens energi förbrukning, där får vi grunden i vårt vidare samarbete.För att kunna rekommendera en besparing måste enligt oss en energiinventering alltid vara utförd. 

Energi-förvaltning/ -Samarbete

Vi hjälper er att finna de bästa lösningarna för er fastighet. Vi startar med en fullständig energiinventering därefter gör vi en energiplan hur vi ska gå vidare med samarbetet. Vi har under årens lopp sett till att fastighetsägare reducerat sina energikostnader genom vår kompetens inom byggnaders energianvändning. Att samarbeta med Ell Energi och Teknik får man tillgång till all den erfarenhet som vi besitter, vilket borgar för kraftigt sänkt energianvändning och kostnad. Oavsett om dina val inom energibesparing bygger på ekonomiska beslut som grundar sig i ökande energipriser eller av miljömässiga så finns vi där för att säkerställa av du spara på resurser vilket leder till en vinst för alla. 

Second Opinion

Vi ger er vår syn på föreslagna åtgärder som någon annan aktör utfört. Det kan vara skönt att få höra en annan bedömning, speciellt om det ligger tunga investeringar föreslagna.

Ett vanligt fel är att man inte gör en grundlig energiinventering före man startar en installation, vilket gör att man oftast överdimensionerar systemen, vilket i sin tur leder till onödigt höga driftskostnader. 

Energiberäkningar

Vi utför uppdrag på konsultbasis till företag som behöver stöd och hjälp med energiberäkningar, projektledning och besiktningar. 

Projektledning och samordning

Vid större uppdrag åtar vi oss projektledning uppdrag för att att spara in och ha kontroll så att tidsramar och kostnaderna hålls. Samordning och koordinering krävs vid ombyggnationer med flera entreprenader så att planeringen hålls, detta hjälper vi er gärna med då vi har lång erfarenhet av sådana uppdrag.