Energideklaration och energiberäkning

Vad kostar det att värma er villa? Hur mycket eldar ni för kråkorna? Har ni bra inomhusklimat? Har ni allergier? Detta beror kanske på dålig luft i villan? Har ni varit i kontakt med kommunens energirådgivare, men de kan inte hjälpa er mer? Håller ni på att bygga nytt och behöver energibalansberäkning?

Är detta något ni funderat över? Lugn då kan vi hjälpa er!

Vi utför till dig som villaägare:

EnergideklarationEnergiklassning

Vi hjälper er utföra er energideklaration med de nya kraven, vi har bred kunskap av energibesparingar vilket gör att det till en lönsam affär att samarbeta med oss. I stort sett alla byggnader skall energideklareras, villor ska deklareras vid försäljning och är giltig i 10 år. Vi utför energideklarationer i hela Skåne med utgångspunkt från Höör, vi utför även deklarationer i delar av Blekinge, Småland och Halland mot ett tillägg för körningen. Kostnaden för en normal villa i Skåne är från 2495 kr inkl moms och körning. Vi offererar även andra objekt.

Många renoverar sina hus och oftast påverkar detta energideklarationen positivt vilket gör att man bör energideklarera igen efter renovering.  

Har ni fått en energideklaration i handen efter ett husköp eller ni har utfört en till villan. Vill ni veta mer om vad det egentligen betyder? Finns det inga energibesparande åtgärder eller ni undrar vad som man kan utföra. Vi hjälper er tolka och förklara vad det egentligen står och vi kontrollerar snabbt om det kan finnas åtgärder som kan förbättra er energianvändning och hur man kan förbättra inomhusklimatet.

Energibalansberäkningenergiberäkning

Vi hjälper er att beräkna fram en energibalansberäkning som kommunen kräver för att börja bygga. Vi kan hjälpa er hela vägen med att plocka fram energieffektiva lösningar för ert framtida boende. Varför betala dyra pengar för köpt energi när man kan utnyttja naturens resurser? Det är dock viktigt att vi kommer in tidigt planeringsstadiet för byggnationen så förbättrings åtgärderna är möjliga att utföra.

Energirådgivning / Energieffektivisering

Oftast kan kommunerna vara behjälpliga med enkel information, men vill man ha en grundligare genomgång av villan eller fastigheten kontaktar man oss för en rådgivning till billig kostnad. Därefter ser vi om det finns intresse för fortsatt arbete där vi utför en komplett energieffektiviseringplan för fastigheten, där vi ger förslag på ekonomiskt lönsamma förbättringar, förbättrat inomhusklimat, miljöförbättrande åtgärder och utnyttjande av förnyelsebara energikällor.

Energiinventering

Vårt samarbete burkar alltid starta med en energiinventering och beräkningar av villans energiförbrukning, där vi får grunden i vårt vidare samarbete. För att kunna rekomendera en besparing måste enligt oss en energiinventering altid vara utförd. 

Energianalys/ Energioptimeringenergioptimering

En byggnads energianvändning kan variera kraftigt beroende på årstider, injusteringar, husets isolering och en rad andra faktorer. Erfarenheten säger att det ofta finns en hel del vi kan göra föra att minska vår energiförbrukning i samtliga typer av byggnader.

Med hjälp av vår energianalys erbjuder vi en omfattande och fördjupad genomgång som skapar möjligheter till ett hälsosammare inomhusklimat, lägre energiförbrukning och sänkta driftskostnader. 

Second Opinion

Vi ger er vår syn på föreslagna åtgärder som någon annan aktör utfört. Det kan vara skönt att få höra en annan bedömning, speciellt om det ligger tunga investeringar föreslagna.

Ett vanligt fel är att man inte gör en grundlig energiinventering före man startar en installation, vilket gör att man oftast överdimensionerar systemen, vilket i sin tur leder till onödigt höga driftskostnader. 

Termografering med värmekamera

Vi hjälper er hitta era energiläckage dåliga fönster och fönsterlister, kameran se även vattenläckage som vi verifierar med fler instrument mycket effektivt på tex platta tak eller badrum. Vi finner också byggfusk i byggnationer där tex isolering saknas eller inte är korrekt monterad, läckage i ventilation och dåligt isolerade värmerör. Kameran ser det inte vi kan se med ögat.

Inomhusklimat

Det visar sig ofta att man försökt spara på energin genom att stänga av ventilation eller täppt igen självdragskanaler. Har man bytt från ved- eller oljepanna till tex värmepump har kanske inte installatören tänkt på ventilationen. Detta är bara några orsaker till ohälsosamt inomhusklimat, och det kan skapa problem på sikt. Vi hjälper er utvärdera så er villa uppfyller de krav som ställs. Forskningen visar också att ett dåligt inomhusklimat kan leda till allergier och sjukdomar.