Vad mäter vi?

Skånsk Värmebild AB mäter:
 • Relativ luftfuktighet
 • Temperatur ute och inne på de olika våningarna och källare.
 • Vindriktning och vindstyrka.
 • Värmefotografering inne, eventuella problem dokumenteras med värmefoto och  vanlig bild med digitalkamera.
 • Eventuell värmefotografering ute.
 • Vid misstänkta fuktskador, verifieras mätningen med specialinstrument för oförstörande fuktmätning.
 • Eventuella luftflödesmätning vid större drag. Var kommer draget ifrån? För att det skall bli ett drag måste det finnas en tryckskillnad. Ju större tryckskillnad ju större hastighet på draget.

All mätning sker oförstörande, och allt kan vara i fulldrift.

Inom några dagar får ni en fullständig rapport med färgbilder över misstänkta brister/felaktigheter.

Skall du köpa fastighet? Skånsk Värmebild AB kollar upp ditt objekt före köp, detta för att upptäcka dolda brister/fel. Kan vara värt att lägga ca 0.1% av vad normalfastigheten kostar i en värmefotografering, innan du skriver på.

All värmefotografering av fastigheter/lägenheter bygger på att det måste vara minst 10-15 C graders skillnad på inne- och ute temperatur.

Mätning kan enbart utföras i fullt uppvärmda fastigheter/lokaler.

Skånsk Värmebild AB utför även mätningar på industriobjekt t.ex. Varmgång i motorer/växellådor/lager/transportband etc.

 • Isolering av rör/pannor/fjärrvärmeläckage.
 • Lokalisera kylförluster i kylanläggningar.
 • Värmepumpar
 • Ventilations läckage
 • El: överbelastningar på tex säkringar

Skånsk Värmebild AB är specialutbildade att mäta på byggobjekt, utbildad på ITC = Infrared Traning Center i Danderyd

Uppdrag kan även utföras kvällar och helger, allt efter överenskommelse.