Energiförbrukningen i villan!

Nu kom vintern ända ner till Skåne och det innebär högre energiförbrukning i era villor. När räkningen kommer är det nog många som undrar varför man gjort åt så mycket energi.

Hus med energiläckage med värmekamera

Energiläckage

Vad ska man då göra åt det?

Vi hjälper er att värmefotografera ert hus därefter får ni en rapport som visar var era energiläckage finns och förslag på åtgärder. Sen har man tid att planera sina renoveringar inför sommaren.

Med värmekamera avslöjar vi effektivt:
* Energiläckage och bristande isolering
* Fuktskador och vattenläckor
* Överbelastning och dylikt samt  fel i elnätet
* Funktionen i element och golvvärmesystem
* Funktionen i industriella applikationer
* Inflammationer etc. hos djur och människa