El besiktningar!

Vi utför el besiktningar med värmekamera där vi kan upptäcka brandfaror, felbelastning i olika faser och mycket annat utan att röra vid material. Efter besiktningen kontrollerar driftspersonal om något inte är korrekt och åtgärdar problemen.

IR_3148

Besiktningen på plats brukar ta  ca 1-2 timmar om det är många centraler och styrskåp. Ibland behöver vissa styrskåp undersökas närmare där vi kan titta på hur kylning av elskåpet fungerar eller om man bör förbättra denna.

Många försäkringsbolag sänker även premierna om man utför dessa besiktningar varje år, det kan spara stora pengar.

Kontakta oss för en offert!